watch / wachta

http://stryjski.net/dict/w/watch/

[en] watch

[pl] wachta


Wachta to zarówno określenie odcinka czasu, jak też grupy ludzi razem prowadzących jacht.
W żeglarstwie morskim na dłuższych odcinkach dzieli się dobę na 3-4 godzinne odcinki czasu, a załogę na grupy których umiejętności mniej więcej sobie odpowiadają. Jedna grupa zajmuje się prowadzeniem jachtu, a inne odpoczywają. Z reguły załoga podzielona jest na 3 wachty, by odcinek pracy był dłuższy od odpoczynku.

zobacz też: