watchkeeper / oficer wachtowy

http://stryjski.net/dict/w/watchkeeper/

[en] watchkeeper

[pl] oficer wachtowy


Osoba odpowiedzialna za prowadzenie statku w czasie wachty [watch] i wydająca polecenia innym członkom załogi crew w tym czasie.

zobacz też: