waterline / linia wody

http://stryjski.net/dict/w/waterline/

[en] waterline

[pl] linia wody


Poziom do którego jacht się zanurza w wodzie przy normalnym obciążeniu.
Linia ta najczęściej namalowana jest na burcie [board], lub w miejscu tym stykają się dwa kolory farby którymi pomalowana jest burta.