windless / winda kotwiczna

http://stryjski.net/dict/w/windless/

[en] windless

[pl] winda kotwiczna


Elektryczna lub mechaniczna winda pozwalająca wciągnąć łańcuch [chain] z kotwicą [anchor] na pokład [deck].

zobacz też: