working sheet / szot pracujący

http://stryjski.net/dict/w/working-sheet/

[en] working sheet

[pl] szot pracujący


Szot [sheet] który w danym momencie jest używany.

zobacz też:

zobacz także inne hasła w podkategorii: running rigging