Yachtmaster Coastal / kapitan przybrzeżny

http://stryjski.net/dict/y/yachtmaster-coastal/

[en] Yachtmaster Coastal

[pl] kapitan przybrzeżny


Certyfikat kompetencji wydawany przez RYA. Najbliższym polskim odpowiednikiem był chyba dawny patent Kapitana Żeglugi Bałtyckiej w PZŻ, jednak Yachtmaster Coastal jest patentem na który wymagane jest doświadczenie na wodach pływowych.

Jest to pierwszy certyfikat który można uzyskać na podstawie egzaminu.
Wymagania teoretyczne sa podobne jak na Yachtmaster Offshore, ale konieczny staż i wymagania praktyczne są niższe.

zobacz też: