Yachtmaster Ocean / kapitan oceaniczny

http://stryjski.net/dict/y/yachtmaster-ocean/

[en] Yachtmaster Ocean

[pl] kapitan oceaniczny


Najwyższy certyfikat kompetencji wydawany przez RYA. Nigdy nie miał chyba polskiego odpowiednika.

Certyfikat uzyskuje się na podstawie rejsu kwalifikacyjnego i ustnego egzaminu przed komisją. Wymagania jest teoretyczna i praktyczna znajomość astronawigacji.

zobacz też: