Yachtmaster Offshore / kapitan jachtowy

http://stryjski.net/dict/y/yachtmaster-offshore/

[en] Yachtmaster Offshore

[pl] kapitan jachtowy


Certyfikat kompetencji wydawany przez RYA. Polskim odpowiednikiem jest patent Kapitan Jachtowy wydawany przez PZŻ.

Certyfikat można uzyskać na podstawie egzaminu praktycznego.
Wymagania teoretyczne sa podobne jak na Yachtmaster Coastal, ale konieczny staż i wymagania praktyczne są wyższe.

zobacz też: