Szkolenia RYA

http://stryjski.net/szkolenia-rya/
Członkowie SetSail mogą uzyskać zniżki na kursy w szkole żeglarskiej RYA Trafalgar na Gibraltarze.</br> W sprawie szczegółów proszę o kontakt.

Poniższy tekst tylko krótko przybliżyć brytyjski system szkoleń żeglarskich.
Uwypuklam jedynie podstawowe różnice pomiędzy Polskim (PZŻ), a brytyjskim (RYA) systemem kształcenia żeglarskiego.

podstawowe różnice

 • W systemie RYA wydaje sie certyfikaty kompetencji nie patenty. Jest to różnica nie do końca tylko semantyczna. W systemie brytyjskim skipper to ktoś kto udowodnił swe umiejętności jako sternik, a nie ktoś posiadający pozwolenie na prowadzenie jachtu.
 • Wszystkie kursy odbywają się ma morzu i na kilowych jachtach kabinowych. Wszystkie certyfikaty, nawet Competent Crew czyli żeglarz, są certyfikatami morskimi.
 • W systemie RYA istnieje ścisły podział na teorię i praktykę. Na kursie praktycznym wymagana jest wiedza teoretyczna na odpowiednim poziomie, zdobyta na kursie teoretycznym bądź samodzielnie. Kurs praktyczny nie jest miejscem, gdzie zdobędziemy wiedzę teoretyczną.
 • Wymagany staż morski liczony jest inaczej niż w Polsce. Liczone są pełne dni spędzone na jachcie (także w porcie) oraz mile morskie. Dla większości certyfikatów co najmniej połowa stażu powinna odbyć się na wodach pływowych.
 • Wyjątkiem jest liczenie w stażu godzin spędzonych aktywnie (na wachcie) w czasie żeglugi nocnej - co w systemie polskim jest całkowicie pominięte.
 • Staż dokumentuje się na podstawie wpisów do książeczki żeglarskiej, lub oświadczeniu/zestawieniu kandydata. Nieznane jest pojęcie opinii z rejsu.
 • Szkolenia prowadzone są wyłącznie przez akredytowane szkoły RYA. To szkoły, nie instruktor wydają certyfikaty.
 • Wszystkie kursy praktyczne i teoretyczne muszą być prowadzone w języku angielskim. Nawet tak popularny w Polsce kurs radiooperatora musi być przeprowadzony w języku angielskim. Jeśli dana szkoła tego nie przestrzega, jej akredytacja RYA może zostać cofnięta, a certyfikaty unieważnione.

kursy praktyczne

 • Kursy praktyczne kończą się wydaniem certyfikatów kompetencji na koniec kursu.
 • Praca i kompetencje kandydata oceniane są w trakcie całego kursu i nie ma egzaminu.
nazwa   czas trwania (dni) teoria na poziomie staż NM staż dni dni jako skipper staż godz. nocne
Start Yachting - 2 - - - - -
Competent Crew żeglarz 5 - 0 0 - 0
Day Skipper sternik 5 Day Skipper 100 5 0 4
Coastal Skipper sternik morski 5 YM Offshore 300 15 2 8

egzaminy Yachtmaster

Certyfikaty kompetencji Yachtmaster praktycznie nie maja odpowiednika w obecnym systemie polskim. W Polsce
istnieje jeden patent kapitana. Uzyskuje się go na podstawie stażu, a nie egzaminów jak w systemie brytyjskim.

nazwa teoria na poziomie staż NM staż dni dni jako skipper staż godz. nocne
Yachtmaster Coastal YM Offshore 8001 301 2 12
Yachtmaster Offshore YM Offshore 25002 50 5 -
Yachtmaster Ocean YM Ocean zobacz poniżej3      

uwagi:

1. osoby które ukończyły kurs Coastal Skipper mogą mieć staż zredukowany do 400NM i 20 dni
2. w tym:

 • minimum 5 odcinków powyżej 60NM
 • 2 z nich jako skipper
 • 2 z nich częściowo w nocy

3. Wymagania dla certyfikatu Yachtmaster Ocean nie dotyczą całego stażu, ale jednego samodzielnie przeprowadzonego rejsu w czasie którego używano astronawigacji jako podstawowego sposobu nawigacji jachtu.
Rejs ten musi spełnić następujące wymagania:

 • 600NM non-stop
 • minimum 96 godzin non-stop w morzu
 • 200NM w odległości co najmniej 50NM od lądu

wszyscy kandydaci na Yachtmaster muszą dodatkowo posiadać:

 • certyfikat SRC (GMDSS Short Range Certificate) lub wyższy
 • certyfikat z autoryzowany przez RYA kursu First Aid (pierwszej pomocy).

Egzaminy na certyfikat Yachtmaster Coastal i Offshore trwają 6-12 godzin dla jednego kandydata, lub 8-16 godzin dla dwu kandydatów.
Tylko dwu kandydatów może być egzaminowanych w ciągu 24 godzin.

Egzamin na certyfikat Yachtmaster Ocean maja charakter ustnej obrony z przeprowadzonego rejsu kwalifikacyjnego.

kursy teoretyczne

W systemie RYA istnieją 3 podstawowe kursy teoretyczne:

nazwa  
Day Skipper podstawowa teoria nawigacyjna
Coastal Skipper / Yachtmaster Offshore zaawansowana teoria nawigacyjna
Yachtmaster Ocean astronawigacja

Wszystkie kursy trwają minimum 40 godzin i kończą się egzaminem pisemnym.

Kursy te formalnie nie są wymagane podczas brania udziału w kursach praktycznych i zdawaniu egzaminów na certyfikaty Yachtmaster. Jednakże osoby nie posiadające ich mogą się spodziewać dodatkowych pytań teoretycznych w trakcie kursu / egzaminu. Szkoła żeglarska może też odmówić zapisania na kurs jeśli nie posiadamy odpowiednio udokumentowanej wiedzy teoretycznej.

krótkie kursy specjalistyczne

Dodatkowo w systemie RYA prowadzone są krótkie kursy specjalistyczne łączące wiedzę teoretyczną i praktykę.

nazwa czas trwania (dni) egzamin
Marine Radio (SRC) 2 tak
First Aid 1 nie
Sea Survival 1 nie
Professional Practices and Responsibilities online tak
Radar 1 nie
Diesel Engine 1 nie

Commercial Endorsements

Kursy RYA nie są kursami zawodowymi i formalnie nie upoważniają do prowadzenia rejsów komercyjnych na jachtach pod brytyjską banderą.

Osoby pragnące prowadzić rejsy komercyjne powinny dodatkowo potwierdzić komercyjny charakter swoich certyfikatów.
Aby to uzyskać należy:

 • posiadać certyfikat SRC
 • ukończyć kurs First Aid
 • ukończyć kurs Sea Survival
 • ukończyć kurs Professional Practices and Responsibilities
 • posiadać ważne zaświadczenie lekarskie ML5 lub ENG1

Certyfikaty Day/Coastal Skipper i wszystkie Yachtmaster mogą uzyskać status komercyjny.

Commercial Endorsements jest uznawany zamiennie z zawodowym certyfikatem STCW wystawianym przez MCA, jednak oba systemy nieco się od siebie różnią.

International Certificate of Competence

ICC jest międzynarodowym certyfikatem wydawanym na podstawie posiadanego patentu, lub dodatkowego egzaminu. Wykracza on poza standardowe ramy szkolenia zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii.
Wszystkie osoby posiadające patent Day Skipper i będące rezydentami UK mogą się starać o wydanie ICC.

Osoby nie posiadające patentów mogą przystąpić do kilkugodzinnego egzaminu w szkole żeglarskiej RYA, lub w odpowiednim klubie żeglarskim.

więcej informacji

 • najobszerniejszym źródłem informacji o kursach żeglarskich w Wielkiej Brytanii jest oczywiście strona RYA: http://www.rya.org.uk


ładuję komentarze...